Kết quả tìm kiếm "FacePro"

Kết quả tìm kiếm

Có 4 kết quả của từ khóa "FacePro"

RONALD JACK FACEPRO-006
RONALD JACK FACEPRO-006

vn Máy Chấm Công Khuôn Mặt Facepro-006
5.000 khuôn mặt, Thẻ cảm ứng, Password
Bộ nhớ : 500.000 lần chấm công
Nhận diện 1 lần 5 khuôn mặt cùng 1 lúc
Nhận diện giương mặt từ 0.5 đến 3 mét
Camera hồng ngoại trực tiếp nhận diện...

RONALD JACK FACEPRO-007
RONALD JACK FACEPRO-007

vn Máy Chấm Công Khuôn Mặt Facepro-007
15.000 Nhân viên:5.000 khuôn mặt, 10.000 vân tay, 15.000 thẻ
Bộ nhớ : 500.000 lần chấm công
Nhận diện 1 lần 5 khuôn mặt cùng 1 lúc
Nhận diện giương mặt từ 0.5 đến 3 mét...

RONALD JACK FACEPRO-008
RONALD JACK FACEPRO-008

vn Máy Chấm Công Khuôn Mặt Facepro-008
15.000 Nhân viên:5.000 khuôn mặt, 10.000 vân tay, 15.000 thẻ
Bộ nhớ : 500.000 lần chấm công
Nhận diện 1 lần 5 khuôn mặt cùng 1 lúc
Nhận diện giương mặt từ 0.5 đến 3 mét...

RONALD JACK FACEPRO-009
RONALD JACK FACEPRO-009

vn Máy Chấm Công Khuôn Mặt Facepro-009
50.000 khuôn mặt, 100.000 vân tay, 50.000 thẻ
Bộ nhớ : 500.000 lần chấm công
Nhận diện 1 lần 5 khuôn mặt cùng 1 lúc
Nhận diện giương mặt từ mọi góc nhìn 0.5 đến 3m
Camera hồng...


Sản phẩm

Online

Online Lượt truy cập