Máy chấm công kết nối thất bại với phần mềm do những nguyên nhân nào?

Chi tiết

Máy chấm công kết nối thất bại với phần mềm do những nguyên nhân nào?

26/07/2017 14:50
  Khi trên phần mềm xuất hiện thông báo "Kết nối không thành công", " kết nối thất bại". Lỗi trên là máy chấm công chưa nhận được tín hiệu vào máy tính. Trong trường hợp này:
- Chúng ta tiến hành kiểm tra lại đường dây mạng của máy chấm công ( rút cáp mạng máy ra cắm lại) 
- Kiểm tra lại địa chỉ IP của máy chấm công xem đã đúng với IP đã khai báo trong phần mềm hay chưa.
Sau khi đã thực hiện các bước trên, hãy kết nối lại máy chấm công thông qua phần mềm. Nếu vẫn chưa khắc phục đc xin gọi vào line tổng đài để được hỗ trợ
Từ khóa liên quan : hướng dẫn máy chấm công   

Sản phẩm

Online

Online Lượt truy cập