Phần Mềm Chấm công MitaProV1 ( Data SQL)

Dịch vụ

Phần Mềm Chấm công MitaProV1 ( Data SQL)

 Phần mềm chấm công sử dụng cho cty nhiều nhân viên
 GIAO DIỆN CHÍNH

 

DANH SÁCH CHỨC NĂNG PHẦN MỀM MITAPROV1                                                            

    Dữ liệu:                                                         
    -    SQL                                                    
    -    Hiện thông tin dữ liệu ở góc dưới phần mềm                                                    
    -    Phần mềm sử dụng SQL, cần cài thêm SQL Server để chạy phần mềm                                                  
    -    Dữ liệu chấm công được lưu trên máy vi tính có thể xóa hàng loạt theo ngày, tháng, năm                                                    
    Kết nối máy chấm công:                                                        
    -    Tương thích với Win XP, Win 7 ( 32, 64bit ) , Win 8 (32, 64 bit ), Win 10 (32,64 bit)

    -    Office : 2003, 2007 , 2010, 2013

    -    Kết nối bằng dây mạng (dùng địa chỉ IP)                                                    
    -    Kết nối dạng có mật khẩu                                                    
    -    Kết nối từ xa, dùng địa chỉ web                                                    
    -    Kết nối nhiều máy cùng  1 lúc                                                    
    -    Tải thông tin nhân viên, vân tay, gương mặt về máy vi tính                                                    
    -    Tải thông tin nhân viên từ máy cũ sang máy mới mà không cần đăng ký lại vân tay                                                    
    -    Xóa nhân viên trên máy chấm công, xóa dữ liệu chấm công, xóa nhân viên quản lý, cài đặt 1 nhân viên quản lý
 

     Tải dữ liệu theo ngày

 

-        

    - Tự động tải dữ liệu từ máy chấm công về máy vi tính theo giờ được cài đặt trước.           

    -    Xem thông tin của máy chấm công (số nhân viên, số vân tay, tổng số lần chấm)                                                    
    -    Kết nối tải dữ liệu vào USB rồi, import từ Usb vào phần mềm                                                    
    Bảo mật:                                                        
    -    Phân quyền cho nhiều người dùng khác nhau                                                    
    -    Giới hạn chỉnh sửa nhân viên, sửa giờ, kết nối máy chấm công,…                                                    
    Quản lý nhân viên:                                                        
    -    Theo khu vực, phòng ban, chức vụ                                                    
    -    Hiện thông tin cá nhân:                                                    
        +    Mã, tên nhân viên, Ngày vào LV, ngày sinh giới tính địa chỉ                                                
        +    Quyền của nhân viên trên máy chấm công (quản lý, nhân viên,...)                                                
        +    Số vân tay, số gương mặt được lưu trong máy                                                
        +    Phép năm, số phép năm còn lại, số năm làm việc                                                
    -    Lọc thông nhân viên theo mã                                                    
    -    Lọc nhân viên theo số năm làm việc                                                    
    Hệ thống chấm công:                                                        
    -    Cho phép khai báo:                                                    
        +     Thời gian đi trễ, về sớm                                                
        +    Chấm thiếu vẫn tính công đầy đủ                                                
        +    2 mức tăng ca, tăng ca ngay sau giờ làm việc hoặc tăng ca sau 1 khoảng thời gian                                                
        +    Giờ giới hạn tăng ca                                                
        +    Làm tròn theo block (vd: 15 phút thì tính theo hệ số 15 phút, làm dưới 15 phút sẽ dc tính là 0)                                                
        +    Nhiều ca làm việc khác nhau, bao gồm các ca gãy, ca qua đêm                                                
        +    Khai báo nghỉ chế độ, nghĩ phép năm, công tác, nghỉ lễ                                                
    -    Nhiều kiểu chấm khác nhau                                                    
        +    Chấm theo dạng tự động: nhân viên chỉ việc chấm mà ko cần phải bấm nút, phần mềm sẽ tự xác định vào ra.                                                
                Ưu điểm: tính các ca qua đêm, dễ nhận các ca khác nhau nếu nhân viên chấm đầy đủ                                            
                Nhược điểm: Nếu chấm thiếu, các giờ sẽ bị dồn lên, kéo theo nhiều ngày sau bị sai                                            
        +    Chấm theo kiểu bấm nút: trước khi chấm, phải bấm nút Check in hoặc check out rồi chấm                                                
                Ưu điểm: Không bị phần mềm sắp xếp nhầm vô cột vào hoặc ra nếu chấm thiếu, có thể tính qua đêm                                            
                Nhược điểm: Tốn thao tác cho nhân viên, dễ bị quên hoặc bấm sai                                            
        +    Chấm theo giờ quy định: nếu chấm vào giờ quy định vào, sẽ được đưa vô cột vào, nếu thiếu sẽ bỏ trống cột vào                                                
                Ưu điểm: Không bị phần mềm sắp xếp nhầm vô cột vào hoặc ra, dễ thấy ngày chấm thiếu của nhân viên, có thể tính qua đêm                                            
                Nhược điểm: Không dùng khi nhân viên có thể đi nhiều ca xen kẽ nhau (ví dụ: 1 người có thể ngẫu nhiên đi ca 8h ->17h hoặc ca 11h đến 19h trong 1 ngày)                                            
        +    Chấm theo số của máy chấm công: sẽ có >2 máy, máy số lẻ sẽ được quy định là đi vào, số chẵn là đi ra                                                 
                Ưu điểm: giống như chấm theo kiểu bấm mà không phải tốn thêm theo tác của nhân viên, ít xảy ra lỗi chấm sai                                            
                Nhược điểm: phải dùng ít nhất 2 máy chấm công, 1 cái luôn để chấm đi vào, 1 cái luôn để chấm đi ra                                            
        +    Chấm đầu vào và cuối ra: bỏ qua hết các lần chấm trong ngày, chỉ lấy đầu và cuối                                                
                Ưu điểm: nhân viên có thể chấm lẻ tẻ nhiều lần trong ngày                                            
                Nhược điểm: không tính được ca qua đêm                                            
    -    Tệ số tăng ca, hệ số ngày chủ nhật sẽ được tính ngay khi tính công                                                    
    -    Chỉ lấy 1 lần nếu nhân viên chấm liên tiếp nhiều lần                                                    
    -    Tính giờ trể, sớm, theo đơn vị phút                                                    
    -    1 người có thể đổi ca làm hằng ngày                                                    
    -    Vẫn tính đầy đủ nếu nhân viên có việc đi công tác trong ngày                                                    
    -    TÍnh công theo ngày, tháng, riêng lẻ từng nhân viên, phòng ban, công ty                                                    
    -    Thêm xóa sửa giờ chấm công (đối vời người có quyền quản lý), các thao tác này sẽ được ghi nhận lại, có thể xem lại                                                    
    -    Tính tổng giờ nếu nhân viên có việc ra ngoài nhiều lần trong ngày                                                    
    

                                                 
    Xuất Báo cáo:                                                        
    -    Xuất ra file txt hoặc file tùy ý với nội dung là giờ chấm công thô, không qua tính toán                                                    
    -    Xuất ra file excel giờ chấm công thô, có thể xuất nhiều lần vào ra không giới hạn theo mẫu hàng ngang                                                    
    -    Xuất ra Excel nhân viên vắng trong ngày, có đi làm trong ngày                                                    
    -    Xuất Excel 6 mẫu tính công:                                                    
        +    Chi tiết 0: chi tiết từng người, nhiều dòng                                                
        +    Chi tiết 2: chi tiết từng người, 1 người 2 dòng hoặc 4 dòng                                                
        +    Thống kê tháng: công từng ngày của từng người                                                
        +    Tổng hợp: không hiện chi tiết, chỉ tính tổng, tính lương và các phụ cấp                                                
        +    Xuất lưới: hiện đầy đủ các thông tin, nhiều dòng                                                
        +    Thống kê 0: ký hiệu từng ngày của từng người (coi ý nghĩa của các ký hiệu ở sheet danh sách ký hiệu)                                                
    Thông tin khác:                                                        
    -    Tích hợp teamview đi kèm theo                                                    
    -    Thay đổi được các ký hiệu nghỉ chế độ như nghỉ bệnh, thai san,…                                                    
    -    Có thể tự xác định các ngày lễ trong năm                                                    
    -     Dùng hệ thống font chữ Arial, gõ Unicode
    -    Dễ dàng nâng cấp các phiên bản cũ lên phiên bản mới                                                    
    -    Hình nền thay đổi được                                                    
    -    Dùng được trên win tiếng Hoa                                                    
    -    Tương thích với phiên bản vân tay 9.0 và 10.0

 -  Có chức năng chuyển sang chế độ chạy nền để tải dữ liệu tự động. 

Tài liệu

Sản phẩm

Online

Online Lượt truy cập