Dịch vụ

Hướng dẫn sử dụng phần mềm MitaProV2
Download tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm MitaProV1
Phần mềm chấm công lưu trữ dữ liệu bằng Access, dùng cho cty ít nhân viên
Link tải:
https://drive.google.com/file/d/1krxIKGicw2aIdrYh1gFRgQaP75lBD70G
Phần mềm chấm công sử dụng cho cty nhiều nhân viên

Sản phẩm

Online

Online Lượt truy cập